SKOGS-/

JORDBRUK

Vi utför tjänster med så väl multispektralkamera som vanlig digitalkamera. Med multispektralkameran utförs analyser på grödor och hittar torrstressade träd som är potentiella ynglingsplatser för skadeinsekter. Med den traditionella kameran tar vi högupplösta bilder som kan användas till så väl ortofoton som inventering av bl.a. plantor vindfällen eller toppbrott, för att optimera Era åtgärder.


Noggranna volymmätningar av vältor stackar & högar med hjälp av

RTK*-teknik.


Behöver Ni inspektera skogen på ett snabbt och kostnadseffektiv sätt? 

Tveka inte att höra av Er!


*RTK (Real Time Kinematic), är en noggrann form av positionsmätning.